FAQ

Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Przebieg terapii, przede wszystkim dostosowany jest do potrzeb danej osoby. Zwykle jest on aktywny, ograniczony w czasie, oparty na założeniu, że nastrój i zachowanie są w dużej mierze zdeterminowane przez sposób w jaki organizujememy sobie świat. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) może pomóc zmienić sposób myślenia (część poznawcza) i zachowania (część behawioralna). Jej celem jest doprowadzenie klienta do momentu, gdy jest on w stanie samodzielnie wypracować i stosować metody radzenia sobie z danym problemem.

Czy terapia poznawczo-behawioralna działa?

Podejście poznawczo-behawioralne jest jednym z najlepiej zbadanych i najskuteczniejszych podejść terapeutycznych w historii psychoterapii. W poniższej tabeli wymieniono wiele zaburzeń i problemów, w ktorych terapia poznawczo-behawioralna okazała się skuteczna.

ss+(2015-10-13+at+07.50.53)

 

Jak wygląda pierwsza sesja?

Pierwsza sesja jest tzw. sesją diagnostyczną i różni się nieco od następnych wizyt. Sesja ma na celu wzajemne poznanie się, nazwanie obszarów problemowych oraz ustalenie wspólnie ogólnych celów. Psychoterapeuta opowie o strukturze sesji, o podstawach terapii, o jej możliwościach. Klient opowie o trudnościach z jakimi przychodzi, co się dzieje w jego życiu i jak ono na chwilę obecnie wygląda. Sesja diagnostyczna może stanowić dobre podłoże do rozpoczęcia terapii lub stanowić formę wsparcia lub konsultacji.
W trakcie tej wizyty, warto przynieść niezbędne dokumenty, badania diagnostyczne, formularze – jeśli takie posiadasz.

 Jak wyglądają kolejne sesje?

Sesje terapeutyczne mogą przyjąć formę terapii indywidualnej lub terapii par. W sesji może uczestniczyć osoba bliska, rodzina. Na początku spotkania klient i terapeuta ustalają temat sesji – to pacjent decyduje, na czym chce się skoncentrować na każdym etapie terapii. Tempo i zakres terapii dostosowane jest do klienta.  Zaletą terapii CBT jest to, że pacjent może ćwiczyć i rozwijać nabyte umiejętności po zakończeniu sesji, poprzez tzw. pracę osobistą.

Jak długo trwa terapia?

Terapia jest ograniczona w czasie. Po kilku pierwszych sesjach wspólnie ustalany jest czas trwania terapii w zależności od celów terapeutycznych. Może trwać od 6 tygodni do kilku, kilkunastu miesięcy. Sesje odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie i trwają 50-60 min.

 

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia szkoleń z miękkich umiejętności psychologicznych.