O mnie

Kamila Pieczyska – psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog i trener miękkich umiejętności psychologicznych.

Obecnie prowadzę prywatną praktykę w której pracuję z osobami przejawiającymi trudności w życiu codziennym, cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzeniami natury psychicznej i somatycznej.

Moje ostatnie doświadczenie zawodowe to praca jako psychoterapeuta w Centrum Pomocy Profesjonalnej i Poradni Specjalistycznej Vita Longa w Warszawie. Prowadziłam terapie indywidualne osób dorosłych oraz treningi asertywności. Poprzednie miejsce pracy to Oddział Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku. Do zakresu moich obowiązków należała terapia indywidualna i grupowa. Pracowałam jako psycholog w Dziennym Ośrodku Terapii Uzależnień NZOZ VICTI w Warszawie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym na Oddziale Dziecięcym. Odbywałam staż w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT).

Prywatnie, w zależności od pory roku, spędzam czas grając w gry planszowe, uprawiając sporty zimowe, chodząc po górach i podróżując.

Moje kwalifikacje:

 • dyplom ukończenia Czteroletniej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w mieście Warszawa
 • certyfikat trenera Szkoły Trenerów Biznesu Akademii TROP w mieście Warszawa
 • mgr psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w mieście Warszawa
 • ukończone Studium Pedagogiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  w mieście Warszawa

Staram się regularnie brać udział w konferencjach i szkoleniach związanych z pracą psychologiczną. Brałam udział w:

 • IV Ogólnopolskiej Konferencji Zaburzeń Odżywiania „Wyzwania i pułapki terapeutyczne w Leczeniu Zaburzeń Odżywiania” zorganizowanej przez Specjalistyczny Pododdział Leczenia Zaburzeń Odżywiania Kliniki Nerwic, Osobowości i Zaburzeń Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Psychologia Behawioralna – teoria, badania, zastosowania” zorganizowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej.
 • Szkoleniach: „Rola więzi rodzinnych w profilaktyce uzależnień” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi“ zorganizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • Jako prelegent miałam wystąpienie na pierwszym ogólnopolskim zjeździe realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w Polsce „Razem-Więcej”.
 • XVIII i XIX edycji Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w Polsce.
 • Szkoleniu: „Trening autogenny – czym jest, jak prowadzić” zorganizowanym przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
 • Zaliczyłam podstawowy kurs pierwszej pomocy organizowany przez Polski Czerwony Krzyż.

 

O mnie

Kamila Pieczyska – psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog i trener miękkich umiejętności psychologicznych.

Obecnie prowadzę prywatną praktykę w której pracuję z osobami przejawiającymi trudności w życiu codziennym, cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzeniami natury psychicznej i somatycznej.

Moje ostatnie doświadczenie zawodowe to praca jako terapeuta w Poradni Specjalistycznej Vita Longa w Warszawie. Prowadziłam terapie indywidualne osób dorosłych oraz treningi asertywności. Poprzednie miejsce pracy to Oddział Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku. Do zakresu moich obowiązków należała terapia indywidualna i grupowa. Pracowałam jako psycholog w Dziennym Ośrodku Terapii Uzależnień NZOZ VICTI w Warszawie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym na Oddziale Dziecięcym. Odbywałam staż w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT).

Prywatnie, w zależności od pory roku, spędzam czas grając w gry planszowe, uprawiając sporty zimowe, chodząc po górach i podróżując.

Moje kwalifikacje:

 • dyplom ukończenia Czteroletniej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w mieście Warszawa
 • certyfikat trenera Szkoły Trenerów Biznesu Akademii TROP w mieście Warszawa
 • mgr psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w mieście Warszawa
 • ukończone Studium Pedagogiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  w mieście Warszawa

Staram się regularnie brać udział w konferencjach i szkoleniach związanych z pracą psychologiczną. Brałam udział w:

 • IV Ogólnopolskiej Konferencji Zaburzeń Odżywiania „Wyzwania i pułapki terapeutyczne w Leczeniu Zaburzeń Odżywiania” zorganizowanej przez Specjalistyczny Pododdział Leczenia Zaburzeń Odżywiania Kliniki Nerwic, Osobowości i Zaburzeń Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Psychologia Behawioralna – teoria, badania, zastosowania” zorganizowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej.
 • Szkoleniach: „Rola więzi rodzinnych w profilaktyce uzależnień” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi“ zorganizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • Jako prelegent miałam wystąpienie na pierwszym ogólnopolskim zjeździe realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w Polsce „Razem-Więcej”.
 • XVIII i XIX edycji Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w Polsce.
 • Szkoleniu: „Trening autogenny – czym jest, jak prowadzić” zorganizowanym przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
 • Zaliczyłam podstawowy kurs pierwszej pomocy organizowany przez Polski Czerwony Krzyż.

 

Pomogę ci z twoimi problemami